موسسه اندیشه پویان با هدف پیشرفت و ارتقای سطح کیفی ورزش کشور خدمات منحصر به فردی چون شرکت در همایش ها و مسابقات بین المللی، را برای ورزشکاران ایرانی در نظر گرفته است. با توجه به لزوم ارتباط افراد فعال در حوزه ی ورزش ایران با نهادهای ورزشی خارج از کشور برای استفاده از امکانات خارجی اعزام ورزشکاران، مربیان یا مسئولین ورزشی کشورمان  به خارج از کشور و یا دعوت از ورزشکاران و مسئولین ورزشی خارجی برای ورود به ایران امری متداول به نظر می رسد. البته بدیهی است که برای انجام چنین مسافرت هایی مسائل مختلفی چون اخذ ویزا، جذب مترجم، نامه نگاری و مکاتبات اداری و همچنین پیش بینی و تهیه ی امکانات رفاهی مسافرت ها می بایست در نظر گرفته شود.
موسسه اندیشه پویان خدمات متنوعی را در این حوزه برای ورزشکاران و مسئولین ورزشی کشور در نظر گرفته است که در ذیل به چند از آنها اشاره خواهیم نمود.
• اخذ روادید برای اعزام ورزشکاران و مسئولین ورزشی (امکانات ویژه برای مسافرت های ورزشکاران به کشورهای اروپایی به خصوص آلمان)
• ثبت نام و برگزاری تورهای شرکت در سمینارها، همایش ها و استاژهای فنی درسطوح مختلف
• اعزام ورزشکاران داخلی به مسابقات خارجی و دعوت از ورزشکاران خارجی برای شرکت در مسابقات داخلی
• اعزام مربیان داخلی برای دوره های آموزشی و پیگیری امور مربوط به اخذ مدارک دوره ها
• معرفی آموزشگاه های خارج از کشور برای رشته های ورزشی مختلف به ورزشکاران داخلی
• هماهنگی و انجام امور لازم برای اعزام ورزشکاران داخلی به تیم های ورزشی خارجی
برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در امور مسافرتی خود می توانید با گروه مشاورین اندیشه پویان تماس بگیرید.