یکی از بزرگترین نیازهای افراد و سازمان ها در رشته های گوناگون برای حصول موفقیت، دستیابی به دانش روز و مهارت بالای کاری است. با توجه به پیشرو بودن کشورهای اروپایی و آمریکایی در دانش های مرتبط با فناوری و بسیاری از علوم از این دست ارتباط با مراکز آموزشی خارج از کشور و اقامت کوتاه مدت امری الزامی به نظر می رسد. دوره های آموزشی که در خارج از مرزهای ایران برگزار میگردد فرصت های مناسبی هستند تا افراد برای ارتقای سطح علمی خود اقدام نمایند.

در تمامی شرکت ها و موسسات استفاده بهینه از نیروی انسانی از اهداف مهم مدیریتی و محور اصلی توسعه ی آن شرکت یا موسسه تلقی می شود و سرمایه گذاری روی منابع انسانی برای افزایش کارایی آنها راه حل مناسبی برای رسیدن به این هدف است. موسسه اندیشه پویان نیز با آگاهی از این مسائل شرایط ایده آلی را برای افراد متقاضی به شرکت در دوره های خارج از کشور ایجاد نموده است. متقاضیان می توانند به طور حقیقی و یا حقوقی با موسسه اندیشه پویان ارتباط برقرار کرده و با اطلاع از آخرین دوره های پیش بینی شده وضعیت خود را بررسی نموده و برای مهیا نمودن شرایط سفر خود و یا کارمندان خود اقدام نمایند.